نماهنگ اسطوره ها

شکل کنونی این نماهنگ با شکل نخستین آن بسیار متفاوت شده است و می توان گفت یک نماهنگ دیگر بوجود آمد. این نماهنگ در ابتدا عنوان دیگری داشت اما با تغییراتی که در آن اعمال شد؛ نام «اسطوره ها» را برای آن برگزیدیم.

 نماهنگ را ببینید:

نماهنگ اسطوره ها

/ 0 نظر / 52 بازدید