اسپندگان در ٢٩ بهمن یا ۵ اسفند ؟؟!!

شاید دو تاریخ برای «روز عشق ایرانی» یا «جشن اسپندگان (سپندارمذگان)» شنیده باشید. ۲۹ بهمن و ۵ اسفند!

ممکن است برای بسیاری از هم میهنان این پرسش پیش آید که بالاخره این جشن در کدام تاریخ می باشد؟! باید توجه داشت که بر اساس اصول جشن های ایرانی این جشن در پنجم اسفند ماه قرار دارد.

بنگرید به: اصول جشن های ایرانی

 

اما از طرفی به عقیده برخی از پژوهشگران در گاهشماری باستانی -بر خلاف گاهشماری امروزی- هر ماه ۳۰ روز داشته است و در پایان سال پنج یا شش روز ویژه داشتند. (در گاهشماری کنونی ۶ ماه اول سال ٣١ روز دارند)

چون در گاهشماری کنونی ۶ ماه اول سال ٣١ روز دارند، برای همسان شدن روزهای گاهشماری کنونی با روزهای گاهشماری باستان، برخی از دوستداران فرهنگ ایرانی، جشن اسپندگان را ۶ روز زود تر در نظر می گیرند؛ یعنی در ۲۹ بهمن!

عجیب آنکه ۲۹ بهمن، تنها چند روز با جشن ولنتاین فاصله دارد و هدیه دادن در بزرگداشت هر دو جشن به چشم می خورد و یک ویژگی مهم جشن های اسپندگان و ولنتاین می باشد. این مورد و البته موارد دیگر گمانه زنی هایی درباره تأثیر اسپندگان بر روی ولنتاین بوجود آورده است.

به هر حال این روزها چه ٢٩ بهمن و چه ۵ اسفند به عنوان جشن اسپندگان -البته به طور غیر رسمی- شناخته می شود. نام این جشن در منابع به صورت «مژدگیران (مزدگیران)» هم آمده است.

/ 0 نظر / 65 بازدید