مغز

از خوردن مغز جوانان تا شستشوی مغزی

آنچه در داستان کاوه و ضحاک بسیار شگفت انگیز است، مورد توجه قرار گرفتن مغز جوانان می باشد. مارانی که بر دوش ضحاک رسته اند نماد خوی اهریمنی و ددمنشیند؛ خوراکشان مغز سر جوانان است. حال چرا مغز؟ و چرا جوانان؟

 ادامه را بخوانید:

مغز

/ 0 نظر / 57 بازدید