جشن های باستانی امرداد ماه

روزهای ارزشمند گاهشماری امرداد ماه و یک روز تلخ

** روزهای ارزشمند گاهشماری امرداد ماه و یک روز تلخ **

۷ امرداد (۳ امرداد): جشن امردادگان

۸ امرداد: بزرگداشت سهروردی

۱۰ امرداد: جشن چله تابستان

۱۴ امرداد: صدور فرمان مشروطیت

[۱۸] امرداد: جشن بامی خواره

۲۸ امرداد: کودتای ۲۸ امرداد

درباره این روزها بخوانید:

روزهای ارزشمند گاهشماری امرداد ماه و یک روز تلخ

/ 0 نظر / 50 بازدید