نظر سنجی واحد پول ایران

 شما هم می تونید شرکت کنید

http://reform.cbi.ir

 

این نظر سنجی چند سوال مهم داره :

27-با کدامیک ازگزینه های زیر برای نامگذاری پول اصلی جدید(اسکناس) موافق هستید؟

گزینه ها:

ریال

تومان

پارسی

دریک

هیچکدام

 

28- با کدامیک ازگزینه های زیر برای نامگذاری پول فرعی جدید(سکه) موافق هستید؟

گزینه ها:

ریال

تومان

پارسی

دریک

هیچکدام

 

30- برخی بر این نظر هستند که نامگذاری پول ملی باید برگرفته از فرهنگ گفتاری مردم باشد. بر این اساس برای واحد اصلی پول «تومان» و برای واحد فرعی آن «ریال» را پیشنهاد می‌دهند. نظر شما در این باره چیست؟

گزینه ها:

موافقم

مخالفم

 

  لازم به ذکره که «دریک» واحد پول دوران هخامنشی بوده .

/ 3 نظر / 47 بازدید
مهرداد

درود بر مجید گرامی. آفرین بر تو. من هم با دریک موافقم.[تایید] راستی به روزم فعلا دوست بزرگوار[گل]

شاهين جعفري

با تشكر از مطرح كردن اين موضوع دوست عزيز نظر شخصي امان را ابراز مي كنم. اينكه تومان يا ريال واژه بيگانه است و ما حتماً بياييم از دريك يا پارسي استفاده كنيم شايد در نگاه اول خوش بيايد. اما هر چيز وارداتي هم بد نيست. مثال مي آوريم نام مادر كوروش كبير ماندانا اصالتاً يوناني است به معني عنبر سياه كه بعدها در غرب به شكل آماندا و مندي در آمده. واژگان بسياري مانند ديهيم و ... در اصل يوناني هستند. زبان اداري هخامنشيان آرامي بوده و لاجرم بسياري از اين واژگان يا مشتقات آنها حتي امروز در زبان ما جاري هستند. همين واژه خدا داراي ريشه ساسنكريت به معني قائم به ذات كه بعدها در اوستا به گويش خوتاي و مدتي بعد خوزاي. و در فارسي دري به شكل خداي و امروز هم به شكل خدا در آمده. پس زيبايي يك زبان. يك مجموعه فرهنگي حتماً به خالص بودنش نيست بلكه به ساختار و تركيباتي هست كه گاه آگاهانه و گاهي هم در پي همزستي و يا حتي غلبه قومي ديگر به زبان راه يافته. امروز در عربستان سعودي بيشتر به فكر جشن گرفتن روز مهرجان هستند تا ريشه ايراني آن. اعراب با زرنگي اسبهاي ساساني را نگهداري و پرورش دادند و امروز به نام اسب عرب به آن تفاخر مي كنند. پس اين ب

شاهين جعفري

در كشوري عزيزمان كه متاسفانه هنوز قشر روشنفكرش روشنفكري اشان در كوبيدن گذشته ايران و يا طرفداري افراطي از جريانهاي خاص مي دانند و هنوز كه هنوزه من و شما هر چي تلاش كنيم كه به جوان عزيز آذري امان بفهمانيم كه اوغلانيم . عزيزيم. حديث پيامبر اكرم (ص) و يا نام خليج فارس به معني شيراز و توابع نيست. بلكه مانند رومي ناميدن ايتاليا تا قرن حاضر و يا آلمان ناميدن و يا جرمني گفتن مردم دويچ لنده. تفكرات ناشي از تربيت غلط. تبعيضهاي كه بي شك غير قابل انكاره او را از شنيدن حقيقت باز مي داره. اين ور هم عده اي به جاي نگاه به آينده سعي در مقدس نمودن گذشته ايران دارند. عده اي ديگر دوست دارند اين بحث راه بياندازند كه من و شما مي دونيم چرا اين كار را مي كنند!!!به جاي اين كار به فكر اين باشيم كه تومان و ريالمان را قوت بخشيم. قدرت پول ملي امان را زياد كنيم. شوروي سابق از اسلحه به حد انفجار رسيد اما بر اثر بحران اقتصادي از هم پاشيد. رفاه اقتصادي كه بياد . رونق فرهنگي فراهم ميشه. بعد بايد به دنباله بر طرف نمودن ضعفهاي فرهنگي امان باشيم كه هر تلويزون و يا پسر جاسوسي نتواند از فقر مادي و فرهنگي امان سؤاستفاده كند.