شرح بزرگی کوروش در زمان قاجار

این روزها برخی در اظهارات تعجب آور مدعی می‌شوند که ایرانیان تا قبل از دوره پهلوی، اصلا کوروش بزرگ نمی‌شناختند! در این بین عده‌ای هم اظهار می‌دارند که بزرگ شناخته شدن کوروش در زمان پهلوی و بر اساس سیاست‌های این حکومت به وجود آمد و تا قبل از آن اصلا کوروش را بزرگ نمی‌داشتند! در این راستا می‌توان به حسینقلی میرزا سالور عمادالسلطنه، از دیوانسالاران دوره قاجار اشاره کرد. عماد السلطنه از کوروش بزرگ با نام «سیروس کبیر» یاد کرده و صفات نیک او را ستوده است.

ادامه را بخوانید:

شرح بزرگی کوروش در زمان قاجار

/ 1 نظر / 15 بازدید
سرزمين مهر

درود هميار گرامي ام حسینقلی میرزا سالور عماد السلطنه فرزند عبدالصمد میرزا عزالدوله سومین پسر محمد شاه قاجار که دست به برگردان کتاب « بازگشت ده هزار یونانی » زدند . ایشان افزون بر برگردان کتاب در رد دروغهای تاریخدانان یونانی بخشهایی به کتاب افزوده و آغازگر راه نقد دیدگاهها و کتابهای نویسندگان یونانی بودند ایشان در پایان چنین نوشته : « پس از اتمام ترجمه ی بازگشت ده هزار سوار به خاطر رسید که دو سه مطلبی در رد مجعولات مورخین یونانی در باب اهالی ایران بنویسم و توضیحاتی در این مسئله را با براهین و ادله ذکر نمایم که برای هر خواننده و هر کسی که داخل علم تاریخ شده باشد بی فایده نباشد . » پاينده باشيد .