یگانه پرستی در ایران

روزگارانی (در مرز هزار سال پیش) کشور های با فرهنگ آن دوران چون: یونان، مصر، روم، بابل کلده، آشور و سراسر جزیرة العرب به خدایان دست ساز خویش چون: بعل، آشور، شینتو، شیوا، لات، منات، عزی و هبل روی می آوردند. نیاکان فرزانه ی ما یکتا پرست و خدا شناس بودند و تشنگان دانش و شناخت را از آبشخور خرد و اندیشه ی والای خویش سیراب می ساختند. در همه کارهای خود به سه ریشه: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک به درستی باور داشتند و کارهای خود را از روی این سه ریشه انجام می دادند.

 روزگاری که در بین هیچ کشور و ملتی خدا شناسی در بین نبود، ایرانیان هوشمند با آموزش و پرورش و همچنین وجود پیامبر ایرانی، بهترین جمله یعنی خشنه تزه اهورامزدا (به نام خداوند بخشنده مهربان) بر زبان می راندند و با نام خداوند یکتا کارهای خود را آغاز می نمودند و جهانیان را به شگفتی وا می داشتند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
داریوش

واقعا سایتتون وحشتناک باحاله دمه همتون گرم خدایش باشد که ژدر ایران کوروش و دادار پاکش پشتیبانتان باشد