یالثارات به کجا می روی اخوی؟

هفته نامه یالثارات در یک نوشتار چند خطی که البته حاکی از ناآگاهی نگارندگان این هفته نامه بود؛ حدود 10 غلط تاریخی داشت!!!

این هفته نامه در شماره 697 خود در بخشی از مطلب کوتاه خود با عنوان «جشن تولد وزرات خارجه آمریکا برای کوروش!» موارد زیر را نگاشت:

«این در حالیست که کوروش هخامنشی فارغ از قضاوتهای تاریخی صورت پذیرفته پیرامون وی، از منظر یهودیان محترم است چراکه وی به تحریک همسر یهودی اش استر، آنان را از حصار امپراطور بابل، رهایی بخشیده است. البته این موضوع به بهای کشتار وسیعی از ایرانیان و وزیر کاردان دولت هخامنشی،هامان، در روز ۱۳ فروردین ماه اتفاق افتاد.»

 

اما اشتباهات جالب این نوشتار به این شرح هستند:

روز بزرگداشت کوروش بزرگ، که مصادف با هفتم یا هشتم آبان (29 اکتبر) می باشد به هیچ وجه زادروز یا به قول دوستانمان، جشن تولد وی نیست که در عنوان اینچنین مطرح شده است. این روز به مناسبت نگارش منشور حقوق بشر کوروش به عنوان روز بزرگداشت وی تعیین شده است.

جالب است بدانیم کوروش به هیچ وجه همسری به نام استر نداشته و به تحریک هیچ زنی، یهودیان را از حصار بابل رهایی نبخشید. به طور کلی اقوام زیادی در بابل در تنگنا قرار داشتند که یهودیان تنها یکی از آنان بودند. در منشور کوروش از اقوامی مانند اکدیان، سومریان و... یاد شده است اما نامی از یهودیان نیامده است. هیچ کشتار وسیعی از ایرانیان در زمان کوروش بزرگ صورت نگرفته است. همچنین در زمان کوروش به هیچ وجه وزیری به نام هامان روی کار نبوده است. معلوم نیست سیزده فروردین را از کجا آورده اند؟!

البته در عهد عتیق، کتاب استر، واقعه ای مشهور به پوریم نقل شده است که آن را مربوط به دوران خشایارشا می دانند. در هیچ منبعی نقل نشده که سیزدهم فروردین با واقعه پوریم در ارتباط است. جالب آنکه این موضوع هیچ ارتباطی به فتح بابل توسط کوروش نداشته و از نظر بسیاری از پژوهش گران این داستان افسانه ای بیش نیست. البته نباید فراموش کنیم که به نظر می رسد داستان تحریف شده از این موضوع مورد توجه نگارندگان هفته نامه یالثارات بوده است.

برای دانش بیشتر بنگرید به: سیزده به در و قتل عام ایرانیان!!!(دروغ آشکار)

 

جالب است این گونه افراد با این ناآگاهی ها، روزی به سینما حمله ور می شوند، روزی تاریخ را تحریف می کنند و روزی ...

/ 3 نظر / 46 بازدید
شاهین جعفری

یاد جمله ای افتادم که دوستی برای من ارسال نموده بود." به هوش باشید ای منتطران مهدی (عج) ک منتظران حسین (ع) او را شهید نمودند". من نمی دانم این دوستان چرا انقدر ایمانشان شکننده است که با یادآوری کوروش ممکن است ایمانشان به خطر افتد. یا چرا برای مبارزه با آن جریان!!! به تاریخ مملکت اینگونه شتابزده حمله می کنند!!!! اخوی یه عده در باکو نشستند تا از اشتباه تو در بازخوانی تاریخ از سوتی ات مثنوی بنوسیند و میان عواملشان در سایتهایی که خیلی راحت در ایران جریان دارد پخش کنند. درد دین دارید بسم الله سری به آن سایتها بزنید که فقط به کوروش. فردوسی و ایرانیت حمله نمی کنند. نوک حمله اشان شیعه هست. درد دین دارید ؟!! از علامه طباطبایی معتقدتر هستین؟ ندیدین که مقام معظم رهبری چگونه از زبان فارسی و ایرانی بودن بیانات فرمودند. به قول عزیزی خاکریز دشمن حتماَ در منافق. سکولار نیست. تو همین بچه مذهبی ها ممکنه ایجاد بشه. برادر. حاجی. ما شبعه هستیم ایرانی قربان شکلت این حرفها قرائت وهابی هاست. قرائت القاعده است. قرائت سلفی هاست. همانها که شیعه را کافر می دانند.

شاهین جعفری

یک مقدار بیشتر تفکر کنید. من می دانم جناب خالقیان عصبانیت این افراد از جریاناتی است که به نام کوروش یا هر فرزند پاک دیگر ایران زمین به حضرت علی (ع) و یا سایر اولیای دین جسارت می کنند. اما به ولله همین سوتی که احتمالاَ توسط یک نوجوان خام نوشته شده بهترین خوراک برای همان جریانهاست که من و شما می دانم این جریانهای رادیکالی که قصد زدودن اعتقاد مردم را به نام ایران باستان دارند نه درد کوروش دارند و نه شناختی از او. این جریانات به همراه هویت گرایان افراطی قومی. به همراه جریانهای ضد شیعه و یا تفرقه آمیز همه از یک اطاق فرمان هدایت می شوند. همه یک نوع ادبیات را ترویج می کنند. تفرقه و تشتت ملی. کم شدن اعتقاد دینی مردم. ایجاد نفرت بین ترک و فارس و سایر اقوام ایرانی. ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و سایر مذاهب. من فارغ از جهت گیری سیاسی یالثارات بدنه آن را خیرخواه می دانم اما خواهشی دارم که همه ما. قبل از حرف زدن کمی بیاندیشیم. و ببینیم حرفی که از دهان من درمیاد به نفع کشورم و مردممه. به نفع اعتقاد و مذهبی که عاشقشم هستم. این را دینمان. فرهنگمان و انسانیت به ما یاد میده.

ليندا

[گل]