جانسپاران ایران زمین (مصاحبه با مادر شهید خادم از شهدای اقلیت)

جالب آنکه وی در سخنانش گفته بود من همان خاکی را نجات می دهم که «آرش» نجات داد.....

کلیپ زیر بخش هایی از صحبت ما با سرکار خانم خادم مادر شهید فرهاد خادم است

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود کلیپ

/ 0 نظر / 16 بازدید